« zpět

Červnová vylepšení InTouch CRM 6.3.x

Podívejte se na další drobná vylepšení našeho CRM systému (Gmail, hromadný e-mail, kalendář, připravovaný mobilní klient).

Vylepšení a nové funkce

Podpora pozvánek na schůzku v e-mailu

Doplněna podpora pozvánek poslaných e-mailem. CRM je nově v e-mailu zobrazí a přes tlačítko Přidat do kalendáře jednoduše uloží jako novou událost.

Podpora pole Příjemce v nabídkách

Nově bude možné do nabídky přidat příjemce služby nebo zboží. To je užitečné v případě, kdy zakázku platí někdo jiný než ten, kdo zboží/služby dostane. Typicky se může jednat o prodej přes obchodního partnera. Partner dostane nabídku, ale služby odebere zákazník partnera.

Podpora protokolu OAuth pro Gmail
Přepracováno stahování a posílání e-mailů přes Gmail účty. Nově se používá doporučované přihlašování přes OAuth 2.0 protokol. Zákazníkům, kteří mají poštovní účty u Googlu doporučujeme kontaktovat naši technickou podporu pro asistenci s nastavením.
Přeprogramáno fulltextové vyhledávání

Striktnější podpora přístupových práv při zobrazování výsledků vyhledávání.  Záznamy, ke kterým má uživatel přístup nebo je může vidět, dovolí vyhledat i zobrazit. Tam, kde přístup nemá a nevidí je, uživatel ani nevyhledá.

Odložené rozesílání hromadného e-mailu

Nově lze při hromadném rozesílání e-mailů nastavit datum a čas, po kterém se má začít rozesílat. Můžete si tedy hromadný e-mail v klidu připravit o víkendu a nastavit rozesílání až na pondělí ráno. Maximální zpoždění rozesílání je 1 týden.

Do nabídek jsme přidali podporu cen s DPH

Nově je možné u nabídky (či u její položky) zvolit sazbu DPH a vystavit tak nabídku zákaznikovi včetně cen s DPH. V nabídce se kvůli tomu změnilo interní pojmenování některých polí, a proto může dojít k problémům při tisku nabídky do PDF (pokud máte nějaké vlastní upravené předlohy). V takovém případě vám rádi pomůžeme s obnovou kompatibility.

Podpora publikování kalendářů přes iCalendar

CRM umí publikovat váš kalendář a jiných aplikacích si můžete nastavit odběr kalendáře. Lze např. využít pro zobrazení kalendáře v mobilu. V CRM na stránce Dnes v nabídce  Nástroje / Zveřejněné kalendáře vygenerujte novou adresu pro odběr a tu pak použijte v externí aplikaci.